This project is read-only.
GDF125.png
pl-PL Description
Projekt "GDF - Government Document Format API" powstał w celu utworzenia wysokopoziomowego API dla formatu opisu dokumentu elektronicznego GDF.
Api to dostępne jest dla platformy .NET
Ze względu na wykorzystanie technologii LINQ docelowym frameworkiem dla tego projektu jest wersja 3.5
Szczegółowe informacje dotyczące GDF znaleźć można na stronie http://gdf.org.pl

en Description
Introduction
Standard defines electronic document format used in a public administration. Format complies with a document description being sent between public administration authorities of the EU member states.

Definitions
Government Document Format– abbreviation GDF. Electronic government document format. Its file implementation is represented by a document in XML format compliant with a schema from http://gdf.org.pl/standards/gdf.1.0.0 with a file-extension .gdf for unsigned documents and .sgdf (Government Document Format with XML Advanced Electronic Signatures) for documents signed with a secure electronic signature incorporating qualified certificate which was constructed in physical structures of the XML document in compliance with ETSI TS 101 903 (XAdES) technical specification in XAdES-T format.

Government Document Package – abbreviation GDX. Archive, where all the resources of an electronic government document are kept. Its file implementation is represented by a ZIP archive with a file-extension .gdx. Archive is created on the basis of an opened specification for "Archival Package" NDAP.

Metadata – Set of information describing documents and relations in between these documents.

GDF API is a .NET 3.5 standard impelmentation.
More http://gdf.org.pl ...

Last edited Apr 16, 2008 at 9:49 PM by radzimski, version 5