v.0.1

Rating: No reviews yet
Downloads: 48
Released: Apr 16, 2008
Updated: Apr 16, 2008 by radzimski
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Documentation gdf.api.doc.01.zip
documentation, 1515K, uploaded Apr 16, 2008 - 22 downloads

Other Available Downloads

Source Code gdf.api.01.zip
source code, 347K, uploaded Apr 16, 2008 - 15 downloads
Source Code gdf.xsd.1.0.zip
source code, 757K, uploaded Apr 16, 2008 - 11 downloads

Release Notes

First alfa version GDF API. Source code included.
  • gdf.api.01.zip - Source code and binaries
  • gdf.api.doc.01.zip - SHFB help project and GDF API documentation
  • gdf.xsd.1.0.zip - GDF XML Schemas and Altova XML project file (GLA-PL.spp)

pl-PL Description
Jest to pierwsza wersja kodów zródlowych GDF.API
  • W archiwum gdf.api.01.zip znajduja sie kody zródlowe oraz binaria (pl.cebip.gdf.dll)
  • W archiwum gdf.api.doc.01.zip znajduje sie projekt SHFB oraz wygenerowane pliki pomocy (Dokumentacja.chm oraz website)
  • W archiwum gdf.xsd.1.0.zip znajduje sie zestaw schematów XSD definiujace standard GDF oraz plik projektu Altova XML (GLA-PL.spp)

Reviews for this release

No reviews yet for this release.