v.0.1.1

Rating: No reviews yet
Downloads: 38
Released: Apr 23, 2008
Updated: Apr 23, 2008 by radzimski
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Source Code GDF XSD 0.1.1
source code, 757K, uploaded Apr 23, 2008 - 13 downloads

Other Available Downloads

Source Code GDF API 0.1.1
source code, 7815K, uploaded Apr 23, 2008 - 9 downloads
Documentation GDF DOC 0.1.1
documentation, 2339K, uploaded Apr 23, 2008 - 8 downloads
Application GDF API 0.1.1
application, 122K, uploaded Apr 23, 2008 - 8 downloads

Release Notes

pl-PL
W tej wersji dodano obsluge paczki archiwalnej,
Przestrzen nazw pl.cebip.gdf.package zawiera 4 klasy
  • ArchivalPackage - Pozwala na tworzenie, otwieranie i zapisywanie paczki archiwalnej.
  • ArchivalPackageDocument - Obiekt tej klasy reprezentuje plik w katalogu "dokumenty" w paczce archiwalnej.
  • ArchivalPackageElement - Klasa stanowi wzorzec dla wszystkich elementów paczki archiwalnej (abstract).
  • ArchivalPackageMetadata - Obiekt tej klasy reprezentuje plik w katalogu "metadane" w paczce archiwalnej.

Do tej wersji dodano nowa wersje schematów XSD. Zmiany dodtycza jedynie schematów dla aktów prawnych GLA. Schemat dla XSD nie rózni sie od wersji v.1.0

Reviews for this release

No reviews yet for this release.