This project is read-only.

v.0.1.3

Rating: No reviews yet
Downloads: 926
Released: May 7, 2008
Updated: May 7, 2008 by radzimski
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Documentation GDF DOC
documentation, 2295K, uploaded May 7, 2008 - 304 downloads

Other Available Downloads

Source Code GDF API
source code, 3812K, uploaded May 7, 2008 - 190 downloads
Source Code GDF Extensions
source code, 478K, uploaded May 7, 2008 - 125 downloads
Source Code GDF Viewer
source code, 873K, uploaded May 7, 2008 - 190 downloads
Source Code GDF XSD
source code, 760K, uploaded May 7, 2008 - 117 downloads

Release Notes

W wersji v.0.1.3.0
  • dodano biblioteke rozszerzajaca dla GDF API. Biblioteka ta sluzy celom pogladowym, moze pomóc w tworzeniu prostych dokumentów GDF. W tym celu przygotowano klase pl.cebip.gdf.extensions.CustomHelper.
  • usunieto literówke w jedym z elementów GDF XSD (zmieniono gdf:informacja-uzupelniajaca na gdf:informacja-uzupelniajaca).
  • dodano kolejne pomocnicze metody do obslugi paczki archiwalnej.
  • zaktualizowano dokumentacje.
  • dodano pierwsza wczesna wersje GDF Viewer (0.1.0.3).

Reviews for this release

No reviews yet for this release.